• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
7M080100 - Агрономия
7М08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
7М08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
7М08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
7М08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы